TR | EN
Histoloji ve Embriyoloji

Ders Bilgi Paketi 20 Haziran 2019 Sonrası İndir - Türkçe

Ders Bilgi Paketi 20 Haziran 2019 Sonrası İndir - İngilizce

1. Genel Bilgi
Anabilim dalımız Tıp Fakültesi bünyesi altında 1983 yılında Prof. Dr.Ergin AÇIKALIN tarafından kurulmuştur.
 
2. Kazanılan Derece
Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora yapıp başarıyla tamamlayan kişilere yüksek lisans ve doktora diploması verilir.
 
3. Derecenin Düzeyi
Yüksek lisans (2. Düzey) ve doktora (3. Düzey).
 
4. Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir. ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) sayısal puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla, Enstitü Kurulunda kabul edilen ve Üniversitemiz Senatosunca onaylan Dil puanı almış olması ve lisans not ortalamasına sahip olması gerekir. Lisansüstü programına başvuru puanı oluşturmak için lisans/yüksek lisans not ortalamasının % 25’i, ALES puanının % 50’si ve Dil puanının % 25’i kullanılır.
 
5. Önceki Öğrenmenin Tanınması
2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan yönetmelik ile yükseköğretim kurumlarında yürütülen lisansüstü eğitimi düzenlenmektedir.
 
6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans tamamlama süresi azami 3 yıldır (altı yarıyıl). Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 75 puan) olmak, 2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.
 
7.Program Amacı
Tıp fakültemizde lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans, doktora ve uzmanlık eğitimi) eğitim alan öğrencilerimize insan hücre ve dokularının yapısal özelliklerini tanıtmak,
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalına ait klasik bilgilerin yeni yetişen tıp fakültesi öğrencilerine en iyi şekilde ulaştırılmasını sağlamak,
Yeni çıkan ders kitapları, süreli yayınlar vb. çalışmalar takip edilerek klasik bilgilerin güncellenmesi, bu çerçevede uygulama preparatlarının yenilenmesi,
Kullanılan teknik laboratuvarların, hücre kültürü, elektron mikroskobu, immunohistokimya vb. konularda yapılan çalışmaları yakından takip edecek şekilde düzenlenmesi
Histoloji ve Embriyoloji bilim disiplinine uluslararası alanda öncülük edebilecek bilimsel çalışmaların planlanması, bu çalışmalarda kullanılacak yeni histolojik tekniklerin geliştirilmesine katkı sağlanması ana misyonumuzu oluşturmaktadır.
 
8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)
Mikroskobik düzeyde hücre yapısı ve işlevi ile ilgili detaylı bilgiye sahip olur.
İnsan vücudunu oluşturan doku tiplerini ve bu dokuların histolojik özelliklerini tanır ve değerlendirir.
İnsan embriyolojisinin genel özellikleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip olur.
Vücut sistemlerine ait organların mikroskobik yapısının ve organizasyonunu tanımlar, değerlendirir ve uygular.
Fertilizasyon ve yardımlı üremede kullanılan laboratuvar yöntemleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.
Mikroskop çeşitlerini, yapısını, çalışma prensiplerini, kullanım alanlarını ve uygulama yöntemlerini bilir ve uygular.
Işık mikroskobu için, doku hazırlar. Işık mikroskobunda değerlendirmek üzere, preparat hazırlanmasındaki tüm basamakları bilir ve uygular.
Elektron Mikroskobunda değerlendirilmek üzere, preparat hazırlanmasındaki tüm basamakları bilir ve uygular.
Sunum hazırlayabilir, sunum tekniklerini uygulayarak sunum yapabilir.
10. Alanı ile ilgili araştırma projelerini planlar, yürütme, sonuçlandırma ve yazabilme becerisine sahiptir.
 
9. Mezunların İstihdam Olanakları
Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde tüp bebek merkezlerinde uzman embriyolog olarak mesleğini icra eder. Bunun yanı sıra Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı ve öğretim üyesi ihtiyacı olan üniversitelerde gerekli koşulları sağladıkları takdirde istihdam edilebilirler.
 
10. Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (YDS, KPDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
 
11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
 
12. Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
 
13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
 
14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı ve Yardımcıları)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Meşelik 26480 Eskişehir
Tel 222 239 29 79
Prof. Dr. Varol ŞAHİNTÜRK (Bölüm Başkanı) Dahili : 4465
Yrd. Doç. Dr. Dilek BURUKOĞLU DÖNMEZ (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili : 4464
 
15. Bölüm/Program Olanakları
Anabilim dalımızda 2 Profesör, 1 Yardımcı Doçent, 3 Araştırma Görevlisi, 1 Laboratuvar Teknisyeni görev yapmaktadır. Anabilim Dalımız ışık mikroskop laboratuarlarında doku takip, boyama ve kesit almaya yönelik otomatik doku takip cihazı, otomatik boyama cihazı, yarı-otomatik mikrotom, kriyosat, floresan mikroskobu, son sistem dijital kamera ve morfometrik analiz sistemi, hücre kültüründe kullanılan inkübatör, laminar flow ve deneysel IVF uygulamalarında kullanılan mikromaniplasyonlu mikroskop sistemi bulunmaktadır.
Anabilim Dalımızda klasik ışık mikroskobik çalışmaların yanında elektron mikroskopik inceleme için doku takibi ve bloklaması da yapılmaktadır.

Amaç ve Öğrenme Çıktıları(TYYÇ)​