TR | EN
Anatomi

Ders Bilgi Paketi 20 Haziran 2019 Sonrası İndir - Türkçe

Ders Bilgi Paketi 20 Haziran 2019 Sonrası İndir - İngilizce

1.Genel Bilgi
Anatomi Anabilim Dalı 1980 yılında Doç. Dr. Haluk Kiper tarafından Anatomi Kürsü'sü olarak kurulmuştur. Kuruluşu ile birlikte kürsünün başına, aynı zamanda Cerrahi Kürsü Başkanı olan vekâleten getirilmiştir. Başlangıçta sadece 80 kişilik öğrenci topluluğuna cevap verebilen bir disseksiyon salonu bulunan Anatomi Anabilim Dalın'da bugün; yaklaşık 200 öğrenciye imkân sağlayan disseksiyon salonları ve öğretime yönelik kapalı devre çalışan bir monitör sistemi ile öğretim ve eğitim yapılmaktadır.
Anabilim Dalı bünyesinde; bilimsel çalışmalara yönelik olmak üzere; Scanning elektron mikroskopik araştırmalarda istifade edilen modem bir doku hazırlama ünitesi, TEM araştırmaları için blok hazırlama imkânları ve bütün teknik araç-gereçleri ile ışık mikroskobu ve immunohistokimya çalışmalarının yapılabileceği modern bir laboratuvar bulunmaktadır. Bunların yanı sıra bilgisayar destekli modern bir stereoloji ve morfometri ünitesi Anatomi Anabilim Dalın'da hizmet vermektedir.
Anabilim Dalımız kadrosundaki 7 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

2.Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Anatomi alanında yüksek lisans diploması verilir.

3.Derecenin Düzeyi
Anatomi Bilim Uzmanı

4.Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların Senato tarafından belirlenen koşullara uygun bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Adayın Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanı en az 55 sayısal ve Enstitü Kurulunda kabul edilen ve Üniversitemiz Senatosunca onaylan Dil puanı almış olması gerekmektedir.

5.Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

6.Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, CC’nin altında notlarının olmaması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve başarılı bir yüksek lisans tezi vermiş olması gerekmektedir.

7.Program Profili (Amacı)
Anatomi yüksek lisans programı öğrencilere hem anatomik hem temel tıp bilimlerinde önceden sahip olduğu bilgilerini geliştirme fırsatı verir. Modern anatomik araştırma metotlarını ve tekniklerini öğrenme imkanı verir.

8.Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)
Programı tamamlayan öğrenciler, anatomik terminolojiyi, organ sistemlerindeki anatomik kavramları ve kendilerini akademik bir kariyere hazırlamak için modern anatomik araştırma metotlarını ve tekniklerini öğrenecektir.

9.Mezunların İstihdam Olanakları
Çeşitli Enstitü, Fakülte ve Yüksekokullarda araştırmacı ve/veya öğretim elemanı olarak istihdam olabilirler.

10.Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı tamamlayan öğrenciler; doktora programlarına başvurabilirler.


11.Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12. Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı ve Yardımcıları)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, 26480 Meşelik Eskişehir.
Tel:0 222 239 37 50

Prof.Dr.Ferruh YÜCEL (Anabilim Dalı Başkanı) Dahili: 44-33
Prof.Dr.Hilmi ÖZDEN (Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı) Dahili: 44-34
Prof.Dr.Emel ULUPINAR (Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı) Dahili: 44-36

15. Bölüm/Program Olanakları
Anabilim Dalı bünyesinde; bilimsel çalışmalara yönelik olmak üzere; Scanning elektron mikroskopik araştırmalarda istifade edilen modem bir doku hazırlama ünitesi, TEM araştırmaları için blok hazırlama imkânları ve bütün teknik araç-gereçleri ile ışık mikroskobu ve immunohistokimya çalışmalarının yapılabileceği modern bir laboratuvar bulunmaktadır. Bunların yanı sıra bilgisayar destekli modern bir stereoloji ve morfometri ünitesi Anatomi Anabilim Dalı’da hizmet vermektedir.

Amaç ve Öğrenme Çıktıları(TYYÇ)