TR | EN
Tıbbi Biyokimya

Ders Bilgi Paketi 20 Haziran 2019 Sonrası İndir - Türkçe

Ders Bilgi Paketi 20 Haziran 2019 Sonrası İndir - İngilizce

1. Genel Bilgi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Yerleşkesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde Nisan 1977 tarihinden itibaren hizmet vermekte olan Biyokimya Laboratuarımıza, mikrobiyolog Prof. Dr. Filiz AKŞİT ve patalog merhum Prof. Dr. Kemal BAYRI vekaleten başkanlık yapmışlardır. Anabilim Dalı olmasının ardından Doç. Dr. Kural GÜLBAHAR, Prof. Dr. K. Muzaffer ÜSTDAL, merhum Prof. Dr. Ekin ÖNDER, Prof. Dr. Mine ERDEN İNAL ve Prof. Dr. Ömer ÇOLAK Anabilim Dalı Başkanlığı görevini üstlenmişlerdir. 03.10.2009 tarihinden itibaren Başkanlık görevi Prof. Dr. İ. Özkan ALATAŞ tarafından yürütülmektedir.
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı akademik kadrosunda dördü Profesör, biri Doçent ve biri de Yardımcı Doçent olmak üzere altı öğretim üyesi ve altı araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Anabilim Dalında ayrıca doktora öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve laboratuvar teknisyenleri de yer almaktadır.
Anabilim Dalımızda, Tıp Fakültesi 1., 2. ve 3. sınıf  öğrencilerine teorik ve pratik Biyokimya dersleri verilmesinin yanı sıra Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi ve Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) Biyokimya derslerinin verilmesine de destek sağlanmıştır. Halen ESOGÜ Eskişehir Sağlık Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu ve Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki teorik ve/veya uygulamalı Biyokimya dersleri verilmeye devam edilmektedir.
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’nda eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra 7 gün 24 saat klinik laboratuvar hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca, Anabilim Dalımızda bulunan araştırma laboratuarlarımızda bilimsel çalışmalar ve projeler sürdürülmektedir.
 
2. Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Tıbbi Biyokimya alanında yüksek lisans diploması verilir.
 
3. Derecenin Düzeyi
Tıbbi Biyokimya Bilim Uzmanı
 
4. Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların Senato tarafından belirlenen koşullara uygun bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Adayın Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanı en az 55 sayısal ve Enstitü Kurulunda kabul edilen ve Üniversitemiz Senatosunca onaylan Dil puanı almış olması gerekmektedir.
 
5. Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
 
6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, CB’nin altında notlarının olmaması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve başarılı bir yüksek lisans tezi vermiş olması gerekmektedir.
 
7. Program Profili (Amacı)
Tıbbi Biyokimya yüksek lisans programı öğrencilere hem biyokimyasal hem temel tıp bilimlerinde önceden sahip olduğu bilgilerini geliştirme fırsatı verir. Modern biyokimyasal araştırma metotlarını ve tekniklerini öğrenme imkanı verir.
 
8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)
Programı tamamlayan öğrenciler, biyokimyasal terminolojiyi, biyokimyasal kavramları ve kendilerini akademik bir kariyere hazırlamak için modern biyokimyasal araştırma metotlarını ve tekniklerini öğrenecektir.
 
9. Mezunların İstihdam Olanakları
Çeşitli Enstitü, Fakülte ve Yüksekokullarda araştırmacı ve/veya öğretim elemanı olarak istihdam olabilirler.
 
10. Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı tamamlayan öğrenciler; doktora programlarına başvurabilirler.
 
11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
 
12. Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
 
13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
 
14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı ve Yardımcıları)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, 26480 Meşelik Eskişehir.
Tel 222 239 29 79 -4520
Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr.Özkan ALATAŞ Dahili : 4526
Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı: Prof.Dr.Sema USLU Dahili : 4521
 
15. Bölüm/Program Olanakları
Anabilim Dalı bünyesinde; bilimsel çalışmalara yönelik olmak üzere; UV spektrofotometre, ELİSA reader, HPLC cihazı ve tam otomatik cihazların bulunduğu uluslar arası standartlarda çalışan Klinik Biyokimya Laboratuarı bulunmaktadır.

Amaç ve Öğrenme Çıktıları(TYYÇ)​