TR | EN
Birim Kalite Komisyonu

Birim Kalite Komisyonu

Müdür

Prof.Dr. Selma METİNTAŞ

Müdür Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Hakan AY

Üye

Doç.Dr. Cengiz BAL

Üye

Doç.Dr. Dilek BURUKOĞLU DÖNMEZ

Üye

Doç.Dr. Bilgin KAYGISIZ

Üye Prof.Dr. Fatma Sultan KILIÇ
Üye Prof.Dr. Güler BALCI ALPARSLAN

Enstitü Sekreteri 

Ziynet YILDIZ