TR | EN
Fizyoloji

Ders Bilgi Paketi 20 Haziran 2019 Sonrası İndir - Türkçe

Ders Bilgi Paketi 20 Haziran 2019 Sonrası İndir - İngilizce

1. Genel Bilgi
Fizyoloji Anabilim Dalı 1981 yılında kurulmuştur. Başlangıçta sadece 80 öğrenciye eğitim verirken bugün; yaklaşık 250 öğrenciye eğitim verebilmektedir. Anabilim dalının bilimsel olanakları 7 farklı fizyoloji laboratuarında araştırma yapma imkanı tanımaktadır. Günümüzde anabilim dalımız toplam 10 akademik personelimizle eğitim-öğretim ve araştırmasını devam ettirmektedir. Anabilim dalımızda bulunan 7 farklı araştırma laboratuarı bilimsel araştırmalara olanak sağlar (bakınız anabilim dalı olanakları).
 
2. Kazanılan Derece
Öğrenimini başarıyla tamamlayan öğrencilere Fizyolog diploması verilir.
 
3. Derecenin Düzeyi
Fizyoloji yüksek lisansı
 
4. Kabul ve Kayıt Koşulları
Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuralları geçerlidir.
Öğrencinin Fizyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için, biyoloji, tıbbi biyoloji, kimya veterinerlik mezunu olması gerekir veya bilimsel hazırlık okumak şartıyla bu bölümler dışındaki ilgili bölümlerden mezun öğrencilerde başvurabilir.
 
5. Önceki Öğrenmenin Tanınması
Fizyoloji Ab.D. Akademik Kurulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 
6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenci danışmanı tarafından belirlenen tüm dersleri başarıyla geçmeli ve bu derslerden en az 240 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Bu derslerden alınan notların ortalamasının CB’den az olmaması gerekir. Öğrenci fizyolojik bir konu üzerinde araştırma yaparak yüksek lisans tezini başarılı bir şekilde tamamlamalıdır.
 
7. Programın Amacı
Bu program öğrencilere hem temel tıp bilimlerinde hem de fizyolojide önceden sahip olduğu bilgilerini geliştirme olanağı verir. Ayrıca bu program fizyolojik düşünme yeteneği kazandırır ve modern fizyolojik araştırma tekniklerini öğretir.
 
8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)
Programı tamamlayan öğrenciler, temel fizyolojik bilgileri, modern fizyolojik araştırma metotlarını öğrenebilir ve kendilerini akademik bir kariyere hazırlayabilir duruma gelir.
 
9. Mezunların İstihdam Olanakları
Çeşitli enstitü, fakülte ve özel sektör de araştırmacı ve/veya öğretim elemanı olarak iş bulabilirler.
 
10. Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı tamamlayan öğrenciler, ilgili doktora programlarına başvurabilirler.
 
11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
 
12. Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklanmıştır.
 
13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Yarı veya tam zamanlı
 
14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı ve Yardımcıları)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 26480 Meşelik Eskişehir-TÜRKİYE
Tel: +90 222 239 29 79 / 4570
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Kubilay UZUNER
 
15. Anabilim Dalı Olanakları
Anabilim dalımız, farklı fizyolojik alanlarda ve farklı yöntemler kullanarak araştırma yapma olanakları sağlar;
-İzole-perfüze kalpte kardiyovasküler araştırmalar
-Mikrodiyaliz yöntemiyle beyinde nörofizyolojik araştırmalar
-Data-acquisition sistemi kullanarak in vivo ve in vitro ortamlarda kan basıncı, kalp hızı ve düz kas çalışmaları
-Kardiyorenal sistem araştırmaları
-PCR kullanarak gen ekspresyon araştırmaları
-Hücre kültürü laboratuarında in vitro olarak glia, glioma, mercek epiteli ve fibroblast ile araştırmaları

Amaç ve Öğrenme Çıktıları(TYYÇ)​