TR | EN
Tıbbi Biyoloji

Ders Bilgi Paketi 20 Haziran 2019 Sonrası İndir - Türkçe

Ders Bilgi Paketi 20 Haziran 2019 Sonrası İndir - İngilizce

1. Genel Bilgi
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 2547 sayılı yasaya göre hazırlanan 18.02.1982 tarih ve 17609 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği” hükümlerine göre hazırlanan ve 24.12.1982 tarihinde Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünce onaylanarak yürürlüğe giren Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim ve Bilim Dalları listesi ile Doç. Dr. Ayşe BAŞARAN başkanlığında kurulmuştur.
Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan Tıp Fakültesi’nin 496 sayılı kanun hükmündeki kararname ile 18 Ağustos 1993 tarihinde yeni kurulan Osmangazi Üniversitesi’ne bağlanması ile birlikte, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı da bu üniversitenin bünyesinde yer almıştır.
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 1982 yılından bu yana;
Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Bünyesinde Tıbbi Biyoloji dersi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde Yüksek lisans dersleri, Doktora dersleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Bünyesindeki Tıbbi Laboratuvar ve Radyoloji Birimlerinde Tıbbi Biyoloji dersi ile Deney Hayvanları ve Bakımı dersini yürütmektedir.
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’na ait bir Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarı, bir Hücre Kültürü araştırma laboratuarı ve bir Moleküler Biyoloji Araştırma Laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuarda moleküler biyoloji, moleküler genetik, moleküler tanı, biyoteknoloji ve kanser biyolojisi alanlarında; Gen düzeyinde DNA-RNA analizleri, protein inceleme yöntemleri, metabolizma ve kromatografik yöntemler (kağıt,ince tabaka, likit) ile ve gibi model sistemler kullanılarak araştırmalar yapılmaktadır.
 
2. Kazanılan Derece
Tıbbi Biyoloji Bölümü Yüksek Lisans ve/veya Doktora programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere Tıbbi Biyoloji alanında Yüksek Lisans ve/veya Doktora diploması verilir.
 
3. Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Doktora
 
4. Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler için Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nce ilan edilen kabul şartları programlara başlamak için geçerlidir.
 
5. Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.
 
6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin programındaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Öğrencinin doktora programında asgari 24, yüksek lisans programında asgari 21 AKTS kredisini sağlaması ve ders döneminde genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.
 
7. Program Amacı
Tıbbi Biyoloji doktora ve yüksek lisans programlarının eğitim amaçları:
 
Tıbbi Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında teorik bilgi ve uygulama deneyimi kazandırmak,
Alanımızda araştırmacı, yaratıcı, liderlik görevini üstlenebilen, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek,
Mesleğinde topluma yol gösteren, yeni fikirler üretebilen, fikirlerini toplum önünde savunabilen, yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayan ve bunu uygulayabilen bireyler yetiştirmektir.
 
8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)
Temel Bilim: Tıbbi ve moleküler biyoloji alanında temel ve yeterli bilgi birikimi sağlama
Laboratuvar Teknikleri: Moleküler biyoloji uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanma becerisi
Test ve Analiz: Tıbbi biyoloji ve moleküler hücre biyolojisi alanında araştırmalar yapmak için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
Grup Çalışması: Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi
İletişim Becerisi: Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerileri ve yabancı dil bilgisini kullanma/geliştirme becerisi
Yaşam Boyu Öğrenme: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
Etik: Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 
9. Mezunların İstihdam Olanakları
Mezunlarımız kamu kurum ve kuruluşlarında ve üniversitelerde meslekleriyle ilgili alanlarda istihdam olanaklarına sahiptir. Çeşitli Üniversitelerde Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Öğretim Görevlisi olarak akademik kadrolarda görev yapan mezunlarımız mevcut olup, mezunlarımızın çeşitli hastane, laboratuvar ve sağlık alanına ilişkin özel sektörlerde istihdam olanağı vardır.
 
10. Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans diploması alan öğrenciler ALES veya eşdeğer sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilir ya da benzer doktora programlarına, sınavlara kabul edilebilirler.
Doktora programını tamamlayan adaylar Akademik kariyerlerde çalışmalar ve üst dereceler alabilirler. Yönetici olarak ilgili kuruluşlara atanabilirler.
 
11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
 
12. Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
 
13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
 
14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı ve Yardımcıları)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Meşelik 26480 Eskişehir
Tel: 222 239 29 79-4590
Prof. Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ (Anabilim Dalı Başkanı)
Tel: 222 239 29 79-4593
 
15. Bölüm/Program Olanakları
Yüksek Lisans ve Doktora programında gelişmiş ileri düzeyde araştırmalar yapmaya imkan veren laboratuvar,  teknik donanımlar ve yazılı kaynaklar bulunmaktadır.