Akademik Takvim Bahar Yarıyılı

SBE 2019-2020 GÜZ YARIYILI

Güz Yarıyılı

23 EYLÜL 2019 – 17 OCAK 2020

Ders Kayıtları

16-20 EYLÜL 2019

Ekle Sil Günleri

25-27 EYLÜL 2019

Ara Sınavlar 9-16 KASIM 2019
Mazeret Sınavları (Ara Sınavlar) 23-27 ARALIK 2019

Derslerin Sona Ermesi

3 OCAK 2020

Yarıyıl Sonu Sınavları

6-17 OCAK 2020

Yarıyıl Sonu Ot.Sis. Not Girişinin Son Günü

25 OCAK 2020

Bütünleme Sınavı

27-28-29 OCAK 2020

Bütünleme Sınavı Not Girişi Son Günü

30 OCAK 2020

RESMİ TATİL GÜNLERİ  TELAFİ TARİHLERİ

 (28 Ekim Yarım Gün-29 Ekim 2019 -01 Ocak 2020) 

2-9-16-23-30 KASIM 2019

7-14-21-28 ARALIK 2019

Ana Sayfa

Enstitümüz 1983 yılında Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun 3/1, 19, 50 ve 65’ inci maddelerinde yer alan hükümler gereğince Tıp ve Eczacılık Fakültelerinin ilgili anabilim dallarında yapılacak lisansüstü öğrenimlerini düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulmuştur.
1993 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kurulması nedeniyle Anadolu Üniversitesi’nden ayrılan Enstitümüz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı 16 Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim ve Öğretimi yaptırmak üzere yeniden teşkilatlanmıştır. Kuruluşundan bugüne kadar 299 adet Yüksek Lisans ve 149 adet Doktora öğrencisi (Toplam 448 öğrenci) mezun eden Enstitümüz, Sağlık Bilimleri alanında ülkemize bilgili, araştırmacı ve yetenekli öğretim üyeleri yetiştirmiştir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve diğer Fakültelerinde, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde ve diğer birçok Üniversitede Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Öğretim Görevlisi olarak akademik kadrolarda görev yapan mezunlarımızın bulunması, Enstitümüzde yapılan Lisansüstü Eğitim kalitesini ortaya koymaktadır. Enstitümüzde yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde 448 adet Yüksek Lisans ve Doktora tezi hazırlanmış olup, bunların bir kısmı araştırma projesi olarak değerlendirilmiş, bir kısmı uluslararası dergilerde makale olarak yayınlanmıştır.

Tez Yazım Kılavuzu Mart 2019
27.03.2019

Tez yazım kılavuzu güncellenmiştir.

1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren teslim edilecek tezlerin güncel kılavuza göre hazırlanması gerekmektedir.

1 Mayıs 2019 tarihine kadar teslim edilecek olan tezlerin eski ya da güncel formatları kabul edilecektir. 

Güncel Tez Yazım Kılavuzu