TR | EN
Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Salgın ve Afet Nedeniyle Ek Süre Talepleri
10.07.2020

Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Salgın ve Afet Nedeniyle Ek Süre Talepleri  

10.06.2020 tarih ve 31151 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği değişikliğine göre;  yönetmeliğin 35’inci maddesine aşağıda yer alan fıkra eklenmiştir.

“(8) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz”

Bu kapsamda;

 1. Başvuru yapmak isteyen derslerini tamamlamış "tez aşamasındaki" öğrencilerimiz  Ek Süre Talebi formunu 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılına kadar doldurup danışman onayını alarak Anabilim Dalı Başkanlığına başvuracaklardır.
 2. Söz konusu talepler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek, sonuçlar başvuruda bulunan öğrencilere e-posta yoluyla bildirilecektir.
 3. Enstitü Yönetim Kurulunca ek süre talebi onaylanan öğrencilerin azami sürelerinin sonuna bir yarıyıl ilave edilmiş olur.

 

Lisansüstü Tezler ve Bilimsel Faaliyetler ile ilgili ORCID Numarası Alınması
8.07.2020

  Akademisyenler ve lisansüstü öğrencilerin ORCID  (Open Researcher and Contributor ID ) numarası almalarında yardımcı olmak amacıyla hazırlanan "yardım dokümanı" yukarıda yer almaktadır. Buna göre, öğretim elemanları ile tezli yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrencilerin en geç 31.07.2020 tarihine kadar ORCID numarası almaları gerekmektedir. 

UZAKTAN-ÇEVRİMİÇİ-SINAVLAR-VE-MEZUNİYET-BAŞVUR .(12.06.20 tarihinde güncellenmiştir.)
1.06.2020

Güncelleme yapılan kısımlar sarı ile renklendirilmiştir.

UZAKTAN-ÇEVRİMİÇİ-SINAVLAR-VE-MEZUNİYET-BAŞVURU-

ENSTİTÜMÜZDE DERSLERİN UZAKTAN EĞİTİM İLE YÜRÜTÜLMESİ (Güncellenmiştir)
1.06.2020

ENSTİTÜMÜZDE DERSLERİN, YETERLİK, TEZ ÖNERİSİ, TEZ İZLEME, TEZ SAVUNMA SINAVLARININ VE MEZUNİYET İŞLEMLERİNİN UZAKTAN YÜRÜTÜLMESİ (Güncellenmiştir 01.06.2020)


Değerli Öğrencilerimiz,

Ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle bildiğiniz üzere Üniversitelerde eğitime ara verilmiştir. Eğitime verilen ara boyunca hiçbir ders, sınav, uygulama yüz yüze yapılmayacaktır.

Üniversitemizde pandemi döneminde eğitim-öğretim Uzaktan Öğretim ile Üniversitemizin Ders Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılacaktır. Bu amaçla Anabilim Dallarının, Uzmanlık Alan Dersleri dahil tüm teorik dersleri 23.03.2020 tarihinden itibaren DYS üzerinden yürütülecektir. Bu kapsamda;

 • 23.03.2020 tarihinden itibaren DYS üzerinden dersin öğretim elemanlarının mesajlarını takip ediniz,
 • Öğretim elemanlarımız yürüttükleri derslerin sunumlarını haftalık düzende DYS’ye yükleyecektir.
 • DYS’ye kısa sınav/ödev gibi tamamlayıcı etkinlikler de eklenebilecektir.
 • Sınavlar da ölçülebilir, denetlenebilir olmak kaydıyla DYS üzerinden yapılabilecektir.
 • Eğitim-öğretime ara verilen bu süreçte dersler yukarıda açıklandığı gibi sadece uzaktan yapılacaktır. İhtiyaç halinde dersin öğretim elemanı veya danışmanınız ile sadece e-posta veya DYS üzerinden elektronik ortamda iletişime geçmeniz gerekmektedir.
 • Uygulamalı dersler ve laboratuvar/uygulama çalışmaların, dersin öğrenim kazanımlarını sağlayacak şekilde akademik takvimde belirtilen zaman diliminde uzaktan öğrenim yoluyla, simülasyon, proje, ödev, vaka analizi vb. faaliyetlerle tamamlanacaktır.
 • Seminer dersinin sunumlarının sözlü olarak yapılması iptal edilmiştir. (Güncel Açıklama: Seminer metinlerinizi DYS’ye yüklemesi; Öğrenciler, kendilerine verilmiş olan seminer konuları ile ilgili seminer metni hazırlayıp danışmanıyla sadece e-posta aracılığı ile iletişime geçerek son halini vereceği seminer metnini en az 5 en fazla 10 sayfa olarak DYS’ye yükleyeceklerdir.)
 • Tez İzleme Sınavları, Doktora Yeterlik Sınavları, Tez Savunma Sınavları ve Tez Önerisi Sınavları da yüzyüze yapılmayacaktır.Bu sınavların uzaktan bilişim teknolojileri aracılığı ile yapılmasıile ilgili olarak duyuru yapılmıştır.( Duyuru için TIKLAYINIZ )
 • Devletimizin pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında, eğitime verilen ara (16.03.2020 – 05.04.2020) boyunca öğrencilerimize Tez Şekilsel Kontrol/Tez Teslimi ve (tez savunma sınavını başarmış olanların) Mezuniyet İşlemleri süreçlerini erteleme imkanı tanınmıştır, erteleme durumunda eğitim-öğretime tekrar başlandığı tarihten itibaren mevzuatta belirtilen süreler kaldığı yerden devam edecektir.
 • Gelişmeleri lütfen Enstitümüzün ve Üniversitemizin web sayfasından takip ediniz.
 • ESOGU DYS girişe ulaşmak için bağlantı: Tıklayınız
 • Öğrenciler için ESOGU DYS yardım bağlantısı: 1- Ögrenciler 2- Gold-DYS Kılavuzu
 • Rektörlüğümüzün “Üniversitemizde Eğitim-Öğretim Süreci Hakkında” başlıklı duyurusu için: Tıklayınız

Sağlık içinde başarılı çalışmalar dileriz.

Enstitü Müdürlüğü

Akademik Takvim 14.05.2020 tarihinde güncellenmiştir.
15.05.2020

2019-2020 Akademik Takvim( 14.05.2020 tarihinde güncellenen takvim)

Akademik İzin Başvurularının Değerlendirme Sonuçları
14.05.2020

COVID-19 SALGINI NEDENİYLE KAYIT DONDURMA (AKADEMİK İZİN)

KAPSAMINDA YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Mazeret Sınavları Hakkında Duyuru
5.05.2020

MAZERET SINAVLARI HAKKINDA

         2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılında uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılan derslerin ara sınavlarına katılamayan öğrencilere giremedikleri her sınav için mazeret sınav hakkı verilmiştir.

         Mazeret sınavları 27 Mayıs – 03 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.  Mazeret sınavı başvuruları en geç mazeretin bitimini takip eden 3 iş günü içinde Mazeret Sınav Başvuru Dilekçesi  (TIKLAYINIZ) ile yapılacaktır. Dilekçeyi eksiksiz doldurup imzaladıktan sonra tarayarak (saglikbilens@ogu.edu.tr) e-posta adresine gönderiniz.

KAYIT DONDURMA (AKADEMİK İZİN) İLE İLGİLİ DUYURU
8.04.2020

AKADEMİK-İZİN-DUYURU.pdf