TR | EN
2020-2021 GÜZ YARIYILI 2.GRUP YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI
29.09.2020

ÖNEMLİ HATIRLATMA

 • Enstitümüzde Tezli Yüksek Lisans veya Doktora programını kazandığınız takdirde ilanımızda belirtilen kayıt tarihlerine kadar diğer Yükseköğretim Kurumlarındaki kaydınızın silinmiş olması gerekir. 
 • Şartlı kayıt yaptıran adayların 27.09.2020 tarihinde yapılacak YDS sınavının sonucunun açıklanmasından itibaren 5 gün içinde programın gerektirdiğİ asgari yabancı dil puanını gösteren sınav sonuç belgesini Enstitümüze ibraz etmedikleri takdirde kayıtları iptal edilecektir. 

 

2020-2021 GÜZ YARIYILI 2.GRUP YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN ;

 

 

 

 

2. Grup Yedek Öğrenci Kayıtları

01-02 Ekim 2020 Saat 16:30’a kadar

 

 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KESİN KAYIT KILAVUZU  ( TIKLAYINIZ)

 

KESİN KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- Posta, faks veya yüz yüze kesin kayıt işlemi yapılmaz. Kesin Kayıtlar ESOGU Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden uzaktan yapılacaktır. (Kesin kayıtlarla ilgili Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sisteminde alt yapının tamamlanamaması halinde kesin kayıtlar şahsen veya noter vekaleti verilen kişi tarafından yapılacaktır.)

2- Eksik belge yüklenmesi durumunda kesin kayıt yapılmaz. Kesin kayıtta istenilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak yükleyen adayların, e başvuru sisteminde beyan etmiş oldukları bilgiler ile kesin kayıt sistemine yükledikleri belgelerin bilgilerinin aynı olması halinde kesin kayıtları yapılacaktır. Aksi halde adayların başvuruları iptal edilecektir.

3- İlan edilen tarihler arasında kesin kayıt işlemini tamamlamayan adaylar hiç bir hak iddia edemez.

4- Başka bir Tezli Yüksek Lisans veya Doktora programında kaydı olup Enstitümüzde Tezli Yüksek Lisans veya Doktora programı kazananların Enstitümüze kesin kayıtlarının yapılabilmesi için diğer Yükseköğretim Kurumlarında kayıtlarının olmaması gerekir. Aksi halde adayların kesin kayıtları yapılmaz ve bu durumdaki adaylar hiç bir hak iddia edemezler

 

 

KESİN KAYITTA ESOGÜ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNE YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

a) Kesin kayıt hakkı kazanan adayların başvuru sistemine girmiş oldukları puan bilgilerine ait belgeleri kesin kayıt sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Beyan edilen bilgilerle uyuşmayan ve/veya eksik belge yükleyen adayların kayıtları yapılmayıp başvuruları iptal edilecektir.

b) Kesin kayıt için yüklenmesi gereken aşağıdaki belgeler PDF veya JPEG formatında olmalıdır.

1- Diploma ya da Mezuniyet Belgesi

a) Yüksek lisans kaydı için lisans diploması veya e-Devlet’te Yükseköğretim Sorgulama’dan alınacak Mezun Belgesi.

b) Doktora kaydı için lisans ve yüksek lisans diplomaları veya e-Devlet’te Yükseköğretim Sorgulama’dan alınacak Mezun Belgeleri.

c) Yurtdışında alınan lisans ve/veya yüksek lisans dereceleri için diplomalara YÖK tarafından verilen denklik belgesinin noter onaylı sureti.

2- Transkript

a) Yüksek lisans kaydı için lisans transkripti,

b) Doktora kaydı için lisans ve yüksek lisans transkriptleri,

c) Kesin kayıt sistemine Transkript yerine Diploma Eki yükleyenlerin kesin kaydı yapılmaz.

3- ALES, GRE veya GMAT sınavlarından birinin Sonuç belgesi

4- Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Başvuru esnasında yabancı dil puanı beyan edenler)

5- Vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf olmalıdır)

6- Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı

7- Erkek adaylar için güncel Askerlik Durum Belgesi. (e-Devlet’ten alınabilir)

8- Öğrenci Bilgi Formu. (Enstitü web sayfasında mevcuttur)

 

 

 

KENDİ İMKANLARI İLE ÖĞRENİM GÖRMEK İSTEYEN YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN KESİN KAYITTA ESOGÜ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNE YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ESOGU Öğrenci Bilgi Sistemine PDF veya JPEG formatında aşağıdaki belgeleri yüklemeleri gerekmektedir. Eksik belge yükleyen adayların kesin kayıtları yapılmayıp başvuruları iptal edilecektir.

1- Kimlik Belgesi

2- Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf olmalıdır)

3- Öğrenci Bilgi Formu (Enstitü web sayfasında mevcuttur)

Not – 1: Enstitümüzün YÖK'ten isteyeceği Okul Tanıma Belgesinin cevabı gelene kadar şartlı kayıt yapılır.

Not – 2: Kesin kayıt yaptıranların en geç 1 ay içinde İl Emniyet Müdürlüğünce verilen öğrenim vizeli ikametgah tezkeresi getirmeleri gerekmektedir.

Not – 3: Başvurusu kabul edilen yüksek lisans ve doktora adaylarının Üniversitemiz Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinden (ESOGÜ TÖMER) en az C1 düzeyinde Türkçe bildiklerini gösteren bir belgeyi yüklemeleri gerekir. Kayıt hakkı kazanan adayların C1 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi olmaması durumunda Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESOGÜ TÖMER) Türkçe Hazırlık sınıfına kayıt yaptırmak ve kayıt belgesini derslerin başlangıcını takip eden ilk dört hafta içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. Başvurduğu programa göre bir alt eğitimini Türkiye’de tamamlamış olanlardan C1 belgesi istenmez. Başvuruları kabul edilen adayların Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinden (ESOGÜ TÖMER) en az C1 düzeyinde Türkçe bildiklerini gösteren bir belgeyi en geç bir yıl içerisinde alamadıkları takdirde Enstitüyle ilişikleri kesilir. 

 

 

KESİN KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- Posta, faks veya yüz yüze kesin kayıt işlemi yapılmaz. Kesin Kayıtlar ESOGU Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden uzaktan yapılacaktır. (Kesin kayıtlarla ilgili Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sisteminde alt yapının tamamlanamaması halinde kesin kayıtların şahsen veya noter vekaleti verilen kişi tarafından yapılacaktır.)

2- Eksik belge yüklenmesi durumunda kesin kayıt yapılmaz.

3- İlan edilen tarihler arasında kesin kayıt işlemini tamamlamayan adaylar hiç bir hak iddia edemez. 

4- Başka bir Tezli Yüksek Lisans veya Doktora programında kaydı olup Enstitümüzde Tezli Yüksek Lisans veya Doktora programı kazananların Enstitümüze kesin kayıtlarının yapılabilmesi için diğer Yükseköğretim Kurumlarında kayıtlarının olmaması gerekir. Aksi halde adayların kesin kayıtları yapılmaz ve bu durumdaki adaylar hiç bir hak iddia edemezler.

Lisansüstü Öğrenci Başvurularında YABANCI DİL Şartı ile ilgili Önemli Duyuru
8.09.2020

Lisansüstü Öğrenci Başvurularında YABANCI DİL Şartı ile ilgili Önemli Duyuru

 

ÖSYM’nin YDS sınavını 27.09.2020 tarihine ertelemesi nedeniyle YÖK 02.09.2020 tarihli yazısı ile YDS’ye girecek adayların lisansüstü programlarına başvurularında düzenleme yapmıştır. YÖK’ün söz konusu kararına göre;

1. Tezli Yüksek Lisans /Doktora başvuruları için;

a) Tezli Yüksek Lisans /Doktora programları için geçerli bir yabancı dil belgesi olmayıp 27.09.2020 tarihinde yapılacak olan YDS’ye girecek adaylar da, Enstitümüze başvuru yapabileceklerdir. Bu durumdaki adaylar başvurdukları programı kazandıkları ve kesin kayıt yaptırdıkları takdirde, ÖSYM’nin 27.09.2020 tarihinde yapacağı YDS’nin sonuç belgesini, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 gün içinde (mesai bitimine kadar) Enstitümüze ibraz etmeleri gerekmektedir. YDS sonuç belgesini ibraz etmeyenlerin veya kesin kayıt yaptırdıkları programın gerekli minimum yabancı dil puanını sağlayamayanların yapılmış olan kesin kayıtları iptal edilecektir.

b) Halen geçerli bir yabancı dil belgesine sahip olan ve 27.09.2020 tarihinde yapılacak olan YDS’ye girmeyecek adayların Tezli Yüksek Lisans /Doktora  programlarına başvuruda  yabancı dil puanlarını beyan etmeleri gerekmektedir.

Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Salgın ve Afet Nedeniyle Ek Süre Talepleri
10.07.2020

Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Salgın ve Afet Nedeniyle Ek Süre Talepleri  

10.06.2020 tarih ve 31151 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği değişikliğine göre;  yönetmeliğin 35’inci maddesine aşağıda yer alan fıkra eklenmiştir.

“(8) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz”

Bu kapsamda;

 1. Başvuru yapmak isteyen derslerini tamamlamış "tez aşamasındaki" öğrencilerimiz  Ek Süre Talebi formunu 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılına kadar doldurup danışman onayını alarak Anabilim Dalı Başkanlığına başvuracaklardır.
 2. Söz konusu talepler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek, sonuçlar başvuruda bulunan öğrencilere e-posta yoluyla bildirilecektir.
 3. Enstitü Yönetim Kurulunca ek süre talebi onaylanan öğrencilerin azami sürelerinin sonuna bir yarıyıl ilave edilmiş olur.

Son Başvuru Tarihi : 2 Ekim 2020

Lisansüstü Tezler ve Bilimsel Faaliyetler ile ilgili ORCID Numarası Alınması
8.07.2020

  Akademisyenler ve lisansüstü öğrencilerin ORCID  (Open Researcher and Contributor ID ) numarası almalarında yardımcı olmak amacıyla hazırlanan "yardım dokümanı" yukarıda yer almaktadır. Buna göre, öğretim elemanları ile tezli yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrencilerin en geç 31.07.2020 tarihine kadar ORCID numarası almaları gerekmektedir. 

UZAKTAN-ÇEVRİMİÇİ-SINAVLAR-VE-MEZUNİYET-BAŞVUR .(21.07.2020 tarihinde güncellenmiştir.)
1.06.2020

 

Güncelleme yapılan kısımlar sarı ile renklendirilmiştir.

UZAKTAN-ÇEVRİMİÇİ-SINAVLAR-VE-MEZUNİYET-BAŞVURU.

ENSTİTÜMÜZDE DERSLERİN UZAKTAN EĞİTİM İLE YÜRÜTÜLMESİ (Güncellenmiştir)
1.06.2020

ENSTİTÜMÜZDE DERSLERİN, YETERLİK, TEZ ÖNERİSİ, TEZ İZLEME, TEZ SAVUNMA SINAVLARININ VE MEZUNİYET İŞLEMLERİNİN UZAKTAN YÜRÜTÜLMESİ (Güncellenmiştir 01.06.2020)


Değerli Öğrencilerimiz,

Ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle bildiğiniz üzere Üniversitelerde eğitime ara verilmiştir. Eğitime verilen ara boyunca hiçbir ders, sınav, uygulama yüz yüze yapılmayacaktır.

Üniversitemizde pandemi döneminde eğitim-öğretim Uzaktan Öğretim ile Üniversitemizin Ders Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılacaktır. Bu amaçla Anabilim Dallarının, Uzmanlık Alan Dersleri dahil tüm teorik dersleri 23.03.2020 tarihinden itibaren DYS üzerinden yürütülecektir. Bu kapsamda;

 • 23.03.2020 tarihinden itibaren DYS üzerinden dersin öğretim elemanlarının mesajlarını takip ediniz,
 • Öğretim elemanlarımız yürüttükleri derslerin sunumlarını haftalık düzende DYS’ye yükleyecektir.
 • DYS’ye kısa sınav/ödev gibi tamamlayıcı etkinlikler de eklenebilecektir.
 • Sınavlar da ölçülebilir, denetlenebilir olmak kaydıyla DYS üzerinden yapılabilecektir.
 • Eğitim-öğretime ara verilen bu süreçte dersler yukarıda açıklandığı gibi sadece uzaktan yapılacaktır. İhtiyaç halinde dersin öğretim elemanı veya danışmanınız ile sadece e-posta veya DYS üzerinden elektronik ortamda iletişime geçmeniz gerekmektedir.
 • Uygulamalı dersler ve laboratuvar/uygulama çalışmaların, dersin öğrenim kazanımlarını sağlayacak şekilde akademik takvimde belirtilen zaman diliminde uzaktan öğrenim yoluyla, simülasyon, proje, ödev, vaka analizi vb. faaliyetlerle tamamlanacaktır.
 • Seminer dersinin sunumlarının sözlü olarak yapılması iptal edilmiştir. (Güncel Açıklama: Seminer metinlerinizi DYS’ye yüklemesi; Öğrenciler, kendilerine verilmiş olan seminer konuları ile ilgili seminer metni hazırlayıp danışmanıyla sadece e-posta aracılığı ile iletişime geçerek son halini vereceği seminer metnini en az 5 en fazla 10 sayfa olarak DYS’ye yükleyeceklerdir.)
 • Tez İzleme Sınavları, Doktora Yeterlik Sınavları, Tez Savunma Sınavları ve Tez Önerisi Sınavları da yüzyüze yapılmayacaktır.Bu sınavların uzaktan bilişim teknolojileri aracılığı ile yapılmasıile ilgili olarak duyuru yapılmıştır.( Duyuru için TIKLAYINIZ )
 • Devletimizin pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında, eğitime verilen ara (16.03.2020 – 05.04.2020) boyunca öğrencilerimize Tez Şekilsel Kontrol/Tez Teslimi ve (tez savunma sınavını başarmış olanların) Mezuniyet İşlemleri süreçlerini erteleme imkanı tanınmıştır, erteleme durumunda eğitim-öğretime tekrar başlandığı tarihten itibaren mevzuatta belirtilen süreler kaldığı yerden devam edecektir.
 • Gelişmeleri lütfen Enstitümüzün ve Üniversitemizin web sayfasından takip ediniz.
 • ESOGU DYS girişe ulaşmak için bağlantı: Tıklayınız
 • Öğrenciler için ESOGU DYS yardım bağlantısı: 1- Ögrenciler 2- Gold-DYS Kılavuzu
 • Rektörlüğümüzün “Üniversitemizde Eğitim-Öğretim Süreci Hakkında” başlıklı duyurusu için: Tıklayınız

Sağlık içinde başarılı çalışmalar dileriz.

Enstitü Müdürlüğü

KAYIT DONDURMA (AKADEMİK İZİN) İLE İLGİLİ DUYURU
8.04.2020

AKADEMİK-İZİN-DUYURU.pdf