Enstitü Kurulu

Müdür
Prof. Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ

Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Cengiz BAL 

Anatomi AD. Üyesi
Prof. Dr. Hilmi ÖZDEN 

Biyofizik AD. Üyesi
Prof. Dr. Hamza ESEN 

Biyoistatistik AD. Üyesi
Prof. Dr. K. Setenay ÖNER

Disiplinlerarası Sinir Bilimleri AD. Üyesi
Prof. Dr. Emel ULUPINAR 

Ebelik  AD. Üyesi

Doç. Dr. Nebahat ÖZERDOĞAN

Fizyoloji AD. Üyesi
Prof. Dr. Ruhi UYAR

Halk Sağlığı AD. Üyesi
Prof. Dr. Selma METİNTAŞ

Hemşirelik AD. Üyesi
Doç. Dr. Elif GÜRSOY

Histoloji ve Embriyoloji AD. Üyesi
Prof. Dr. Cengiz BAYÇU 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. Üyesi
Prof. Dr. Gökay AKSARAY 

Tıbbi Biyokimya AD. Üyesi
Prof. Dr. Güngör KANBAK 

Tıbbi Biyoloji AD. Üyesi
Prof. Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ 

Tıbbi Farmakoloji AD. Üyesi
Prof. Dr. Kevser EROL

Tıbbi Genetik AD. Üyesi
Prof. Dr. Sevilhan ARTAN 

Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Üyesi
Prof. Dr. Gül DURMAZ 

Tıp Tarihi ve Etik AD. Üyesi
Prof. Dr. Ömür ŞAYLIGİL

Raportör
Mehmet GÜNEY