Anabilim Dalları

ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

ANATOMİ

Yüksek Lisans / Doktora

BİYOFİZİK

Yüksek Lisans / Doktora

BİYOİSTATİSTİK

Yüksek Lisans / Doktora

DİSİPLİNLERARASI SİNİRBİLİMLERİ

Yüksek Lisans / Doktora

DİSİPLİNLERARASI KÖK HÜCRE

Yüksek Lisans / Doktora

EBELİK

Yüksek Lisans / Doktora

FİZYOLOJİ

Yüksek Lisans / Doktora

HALK SAĞLIĞI

Doktora

HEMŞİRELİK

Yüksek Lisans / Doktora

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

Yüksek Lisans / Doktora

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Yüksek Lisans

TIBBİ BİYOKİMYA

Yüksek Lisans / Doktora

TIBBİ BİYOLOJİ

Yüksek Lisans / Doktora

TIBBİ FARMAKOLOJİ

Yüksek Lisans / Doktora

TIBBİ GENETİK

Yüksek Lisans / Doktora

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Yüksek Lisans / Doktora

TIP TARİHİ VE ETİK

Yüksek Lisans / Doktora