2017-2018 ÖĞRETİM YILI OTOMASYON SİSTEMİ AKADEMİK TAKVİMİ

Güz Yarıyılı

18/09/2017-22/09/2017

Ders Kayıtları

25/09/2017-12/01/2017 

Güz Yarıyılı

25/09/2017-29/12/2017 

Güz Yarıyılı Dersleri

29/12/2017 

Derslerin Sona Ermesi

25/09/2017-13/10/2017 

Sınav Tarihleri ve Yüzdelerin Bildirimi

06/11/2017-10/11/2017 

I. Ara Sınav, Ödev, Uygulama

06/11/2017-17/11/2017 

I. Ara Sınav, Ödev,

Uygulama Sınav Sonuç Bildirimi

11/12/2017-15/12/2017  

II. Ara Sınav, Ödev,

Uygulama

11/12/2017-22/12/2017 

II. Ara Sınav, Ödev,

Uygulama Sınav Sonuç Bildirimi

25/12/2017-29/12/2017 

Devam Bildirimi

02/01/2018-12/01/2018 

Yarıyıl Sonu Sınavları

16/01/2018-17/01/2018

Mazeret ve Final

Telafi Sınavları

02/01/2018-19/01/2018 

Harf Notu Bildirimi

02/01/2018-19/01/2018 

Yarıyıl Sonu Sınavı

Sonuç Bildirimi

16/01/2018-17/01/2018 

Mazeret ve Final Telafi

Sınavı Sonuç Bildirimi

Ana Sayfa

Enstitümüz 1983 yılında Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun 3/1, 19, 50 ve 65’ inci maddelerinde yer alan hükümler gereğince Tıp ve Eczacılık Fakültelerinin ilgili anabilim dallarında yapılacak lisansüstü öğrenimlerini düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulmuştur.
1993 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kurulması nedeniyle Anadolu Üniversitesi’nden ayrılan Enstitümüz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı 16 Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim ve Öğretimi yaptırmak üzere yeniden teşkilatlanmıştır. Kuruluşundan bugüne kadar 299 adet Yüksek Lisans ve 149 adet Doktora öğrencisi (Toplam 448 öğrenci) mezun eden Enstitümüz, Sağlık Bilimleri alanında ülkemize bilgili, araştırmacı ve yetenekli öğretim üyeleri yetiştirmiştir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve diğer Fakültelerinde, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde ve diğer birçok Üniversitede Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Öğretim Görevlisi olarak akademik kadrolarda görev yapan mezunlarımızın bulunması, Enstitümüzde yapılan Lisansüstü Eğitim kalitesini ortaya koymaktadır. Enstitümüzde yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde 448 adet Yüksek Lisans ve Doktora tezi hazırlanmış olup, bunların bir kısmı araştırma projesi olarak değerlendirilmiş, bir kısmı uluslararası dergilerde makale olarak yayınlanmıştır.