• Slayt

Akademik Takvim Bahar Yarıyılı

 SBE 2018-2019 BAHAR YARIYILI

Bahar Yarıyılı

04 Şubat-24 Mayıs 2019

Ders Kayıtları

28 Ocak - 01 Şubat 2019

Ekle Sil Günleri

06-08 Şubat 2019

Arasınav Mazeret 

06-10 Mayıs 2019

Derslerin Sona Ermesi

11 Mayıs 2019

Yarıyıl Sonu Sınavları

13 - 24 Mayıs 2019

Yarıyıl Sonu Ot. Sis. Not Girişinin Son Günü

31 Mayıs 2019

Bütünleme Sınavı

10-12 Haziran 2019

Bütünleme Sınavları Ot. Sis. Not Gir. Son Günü

17 Haziran 2019

Ana Sayfa

Enstitümüz 1983 yılında Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun 3/1, 19, 50 ve 65’ inci maddelerinde yer alan hükümler gereğince Tıp ve Eczacılık Fakültelerinin ilgili anabilim dallarında yapılacak lisansüstü öğrenimlerini düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulmuştur.
1993 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kurulması nedeniyle Anadolu Üniversitesi’nden ayrılan Enstitümüz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı 16 Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim ve Öğretimi yaptırmak üzere yeniden teşkilatlanmıştır. Kuruluşundan bugüne kadar 299 adet Yüksek Lisans ve 149 adet Doktora öğrencisi (Toplam 448 öğrenci) mezun eden Enstitümüz, Sağlık Bilimleri alanında ülkemize bilgili, araştırmacı ve yetenekli öğretim üyeleri yetiştirmiştir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve diğer Fakültelerinde, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde ve diğer birçok Üniversitede Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Öğretim Görevlisi olarak akademik kadrolarda görev yapan mezunlarımızın bulunması, Enstitümüzde yapılan Lisansüstü Eğitim kalitesini ortaya koymaktadır. Enstitümüzde yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde 448 adet Yüksek Lisans ve Doktora tezi hazırlanmış olup, bunların bir kısmı araştırma projesi olarak değerlendirilmiş, bir kısmı uluslararası dergilerde makale olarak yayınlanmıştır.

Tez Yazım Kılavuzu Mart 2019
27.03.2019

Tez yazım kılavuzu güncellenmiştir.

1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren teslim edilecek tezlerin güncel kılavuza göre hazırlanması gerekmektedir.

1 Mayıs 2019 tarihine kadar teslim edilecek olan tezlerin eski ya da güncel formatları kabul edilecektir. 

Güncel Tez Yazım Kılavuzu