TR | EN
Tez Savunma Toplantıları

 

 

 

TEZ BAŞLIĞI: “Servis Hemşirelerinin Klinik Uygulamaya Çıkan Hemşirelik Öğrencileri ve Öğretim Elemanları İle İlgili Algıları''

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Lütfiye PARLAK 

Dr.Öğr.Üyesi Nazike DURUK     

Hemşirelik

13.03.2020

14:00

ESOGÜ Sağlık Bil. Fak. Çok Amaçlı Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI: “Bağırsak Stoması Olan Bireylerin Taburculuk Sonrasında Yaşadığı Sıkıntıların Değerlendirilmesi: Nitel Bir Araştırma”

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Ferzan KALAYCI

Dr.Öğr.Üyesi Nazike DURUK     

Hemşirelik

13.03.2020

10.00

ESOGÜ Sağlık Bil. Fak. Çok Amaçlı Toplantı Salonu