TR | EN
Öğrenci Kabul Mezuniyet Alanları

EK-2

ÖĞRENCİ KABUL MEZUNİYET ALANLARI

 

 

ANABİLİM DALI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KABUL EDİLECEK  LİSANS MEZUNLARI

 

 

 

DOKTORA PROGRAMINA KABUL EDİLECEK LİSANS / YÜKSEK LİSANS LİSANS MEZUNLARI

 ANATOMİ

 

Biyoloji , Genetik , Moleküler Biyoloji,

Fakülte veya Yüksekokulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Anatomi Yüksek Lisans mezunu,

Tıp Fak., Diş Hekimliği Fak., Veterinerlik Fak. mezunları

BİYOFİZİK

Mühendislik Fakültesi: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği,

Fen Fakültesi ve Dengi Fakültesi: Fizik, Biyoloji, Biyoteknoloji ,

 

 

BİYOİSTATİSTİK

İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri,

Bilimsel Hazırlık Okumak Şartıyla:  Matematik

Biyoistatistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunları

 

FİZYOLOJİ

 

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veterinelik Fakültesi, Eczalık Fakültesi

Fen Edebiyat ve Dengi Fakülteler: Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

 

Bilimsel Hazırlık Okumak Şartıyla: 

Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri

 

Tıp Fak., Diş Hekimliği Fak.

Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı  yüksek lisans mezunları 

Bilimsel Hazırlık Okumak Şartıyla:

Veterinerlik Fak., Eczacılık Fak.,  mezunları

Tıbbi Biyoloji , Tıbbi Biyokimya , Tıbbi Farmakoloji , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon , Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloj, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik , Beden Eğitimi-Spor Bilimleri Anabilim Dalları Yüksek Lisans mezunları

 

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ

Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Veterinerlik Fak., Diş Hekimliği Fak., Tıp Fak., Eczacılık Fak.

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu ,

Tıp Fak., mezunları

Bilimsel Hazırlık Okumak şartıyla

Tıbbi Genetik, Fizyoloji, Anatomi, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji

Anabilim Dalları Yüksek Lisans Mezunları,

Veterinerlik Fak., Diş Hekimliği Fak., Eczacılık Fak.  mezunları

 

 

 

TIBBİ BİYOKİMYA

 

Kimya, Biyokimya, Kimya, Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler , Kimya Mühendisliği

Beslenme ve Diyetetik, Beden Eğitimi ve Spor Alanları

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu ,

Tıp Fak, Diş Hekimliği Fak., Veteriner Fak., Eczacılık Fak.  mezunları

TIBBİ BİYOLOJİ

 

Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji

Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Anabilim Dalları Yüksek Lisans lisans mezunları

 

Bilimsel Hazırlık Okumak Şartıyla:  Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans mezunları ,

Tıp Fak.  mezunları

TIBBİ FARMAKOLOJİ

Tıp Fak., Eczacılık Fak.

Tıbbi Farmakoloji  Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu ,

Tıp Fak., Eczacılık Fak.  mezunları

TIBBİ GENETİK

 

Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Genetik

Tıbbi Genetik Yüksek Lisans mezunu ,

Tıp Fak. mezunları

 

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

 

Eczacılık Fak.

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu ,

Tıp Fak., Diş Hekimliği Fak., Veteriner Fak.  mezunları

TIP TARİHİ ve ETİK

 

Fen Edebiyat ve Dengi Fakültesi :Tarih, Felsefe.Psikoloji

Sağlık Bilimleri Fakültesi: Hemşirelik , Ebelik,

Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Mezunları, Hukuk Fakültesi  mezunları

 

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu,

Tıp Fak., Diş Hekimliği Fak., Veterinerlik Fak., Eczacılık Fak.  mezunları

 

 

RUH SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI

Psikoloji Lisans

-

DİSİPLİNLERARASI SİNİRBİLİMLERİ

Bilimsel Hazırlık Okumak Şartıyla: 

Tüm Lisans mezunları

Sinirbilimleri  Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu

 Tıp Fak., Diş Hekimliği Fak., Veterinerlik Fak.  mezunları

KÖK HÜCRE DİSİPLİNLERARASI

Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Hekimlik, Eczacılık Fak.,

Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyomühendislik

Kök Hücre,  Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyomühendislik,  Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Biyoloji, Biyoloji, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalları Yüksek Lisans Mezunları,

  Tıp Fak., Diş Hekimliği Fak., Veterinerlik Fak. mezunları

EBELİK

 

Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Dengi Yüksekokul/Fakülteler Ebelik

Ebelik Lisans Mezunu olup, Ebelik Yüksek Lisans Mezunu olmak, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Mezunu olmak

Bilimsel Hazırlık Okumak Şartıyla: 

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Histoloji, Embriyoloji, Genetik Anabilim Dalları Yüksek Lisans mezunları

 

HEMŞİRELİK

Hemşirelik veya Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik

 

Hem Lisans eğitimini hem de Yüksek Lisans eğitimini Hemşirelikte yapmış olmak

 

HALK SAĞLIĞI

 

 

-

 

Tıp Fak.  mezunları

SAĞLIK YÖNETİMİ

 

Sağlık Yönetimi,  Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Lisans

Bilimsel Hazırlık Okumak Şartıyla: 

İİBF, Yönetim Bilişim Sistemleri, Hukuk, Tıp Fak., Diş Hekimliği Fak., Eczacılık Fak., Mühendislik Fak. Lisans, Sağlık Bilimleri Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokulu Lisans (Sağlık Yönetimi,  Sağlık İdaresi vb. hariç)

-

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ İ.Ö.

Sağlık Yönetimi,  Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Lisans, İİBF, Yönetim Bilişim Sistemleri, Hukuk, Tıp Fak., Diş Hekimliği Fak., Eczacılık Fak., Mühendislik Fak. Lisans, Sağlık Bilimleri Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokulu  Lisans (Sağlık Yönetimi,  Sağlık İdaresi vb. hariç)

-