Enstitümüz 1983 yılında Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun 3/1, 19, 50 ve 65’ inci maddelerinde yer alan hükümler gereğince Tıp ve Eczacılık Fakültelerinin ilgili anabilim dallarında yapılacak lisansüstü öğrenimlerini düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulmuştur.

1993 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kurulması nedeniyle Anadolu Üniversitesi’nden ayrılan Enstitümüz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı 15 Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim ve Öğretimi yaptırmak üzere yeniden teşkilatlanmıştır. Kuruluşundan bugüne kadar 274 adet Yüksek Lisans ve 131 adet Doktora öğrencisi (Toplam 405 öğrenci) mezun eden Enstitümüz, Sağlık Bilimleri alanında ülkemize bilgili, araştırmacı ve yetenekli öğretim üyeleri yetiştirmiştir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve diğer Fakültelerinde, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde ve diğer birçok Üniversitede Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Öğretim Görevlisi olarak akademik kadrolarda görev yapan mezunlarımızın bulunması, Enstitümüzde yapılan Lisansüstü Eğitim kalitesini ortaya koymaktadır. Enstitümüzde yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde 405 adet Yüksek Lisans ve Doktora tezi hazırlanmış olup, bunların bir kısmı araştırma projesi olarak değerlendirilmiş, bir kısmı uluslararası dergilerde makale olarak yayınlanmıştır.

ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

• ANATOMİ
Anatomi Yüksek Lisans
Anatomi Doktora

• BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİM
Biyoistatistik Yüksek Lisans
Biyoistatistik Doktora

•BİYOFİZİK
Biyofizik Yüksek Lisans
Biyofizik Doktora

• DİSİPLİNLERARASI SİNİRBİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Disiplinlerarası Sinirbilimleri Yüksek Lisans
Disiplinlerarası Sinirbilimleri Doktora

•EBELİK
Ebelik Yüksek Lisans

• FİZYOLOJİ
Fizyoloji Yüksek Lisans
Fizyoloji Doktora

• HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans
Histoloji ve Embriyoloji Doktora

•HEMŞİRELİK
Hemşirelik Yüksek Lisans
Hemşirelik Doktora
Cerrahi Hemşirelik Yüksek Lisans
Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği Yüksek Lisans
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans

• RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Tıbbi Psikoloji Yüksek Lisans

• TIBBİ FARMAKOLOJİ
Tıbbi Farmakoloji Yüksek Lisans
Tıbbi Farmakoloji Doktora

• TIBBİ GENETİK
Tıbbi Genetik Yüksek Lisans
Tıbbi Genetik Doktora

• TIBBİ BİYOKİMYA
Tıbbi Biyokimya Yüksek Lisans
Tıbbi Biyokimya Doktora

• TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans
Parazitoloji Yüksek Lisans
Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora
Parazitoloji Doktora

• TIBBİ BİYOLOJİ
Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans
Tıbbi Biyoloji Doktora

• TIP TARİHİ VE ETİK
Tıp Tarihi ve Etik Yüksek Lisans
Tıp Tarihi ve Etik Doktora