İdari Yönetim

RAPORTÖR, ENSTİTÜ SEKRETERİ
Mehmet GÜNEY
0 (222) 239 37 50 / 1255

MÜDÜR SEKRETERİ
Mediha TOPCU
0 (222) 239 37 50 / 1250-1251

TAŞINIR KAYIT SERVİSİ
Neriman ÖNER
0 (222) 239 37 50 / 1260

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ – Yüksek Lisans Öğrenci İşleri (Sorumlu)

Aysun DEMİR
0 (222) 239 37 50 / 1264

ÖYP ve DOKTORA ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ MEMUR
Fatma AKIN

0 (222) 239 37 50 / 1261

DOKTORA ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ MEMUR
Elmas YENER
0 (222) 239 37 50 / 1263

TAAHAKKUK PERSONELİ MEMUR 
Gamze CAN
0 (222) 239 37 50 / 1257 / 1256

ÇAY OCAĞI

Saniye YAVUZ

Ebru ERYÜCEL

0 (222) 239 37 50 / 1266

TOPLANTI SALONU
0 (222) 239 37 50 / 1259
ÖĞRENCİ EĞİTİM LABORATUVARI
0 (222) 239 37 50 / 1258
DİSİPLİNLERARASI SİNİR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
0 (222) 239 37 50 / 1265