Anabilim Dalları

ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR
• ANATOMİ 

Anatomi Yüksek Lisans 
Anatomi Doktora

•BİYOFİZİK
Biyofizik Yüksek Lisans
Biyofizik Doktora

• BİYOİSTATİSTİK
Biyoistatistik Yüksek Lisans
Biyoistatistik Doktora

• DİSİPLİNLERARASI SİNİRBİLİMLERİ
Disiplinlerarası Sinirbilimleri Yüksek Lisans 
Disiplinlerarası Sinirbilimleri Doktora

• DİSİPLİNLERARASI KÖK HÜCRE
Disiplinlerarası Kök Hücre Yüksek Lisans 
Disiplinlerarası Kök Hücre Doktora

•EBELİK
Ebelik Yüksek Lisans
Ebelik Doktora

• FİZYOLOJİ
Fizyoloji Yüksek Lisans
Fizyoloji Doktora

• HALK SAĞLIĞI
Halk Sağlığı Doktora

•HEMŞİRELİK
Hemşirelik Yüksek Lisans
Hemşirelik Doktora
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans 
Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans

• HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans
Histoloji ve Embriyoloji Doktora

• RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Tıbbi Psikoloji Yüksek Lisans

• TIBBİ BİYOKİMYA
Tıbbi Biyokimya Yüksek Lisans
Tıbbi Biyokimya Doktora

• TIBBİ BİYOLOJİ
Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans
Tıbbi Biyoloji Doktora

• TIBBİ FARMAKOLOJİ
Tıbbi Farmakoloji Yüksek Lisans
Tıbbi Farmakoloji Doktora

• TIBBİ GENETİK
Tıbbi Genetik Yüksek Lisans
Tıbbi Genetik Doktora

• TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans
Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora
Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans
Tıbbi Parazitoloji Doktora

• TIP TARİHİ VE ETİK
Tıp Tarihi ve Etik Yüksek Lisans
Tıp Tarihi ve Etik Doktora